แบบฟอร์มจองรถเช่าขับเอง

กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็ว

A value is required. กรุณากรอกชื่อ
A value is required. กรุณากรอกเบอร์โทร A value is required. กรุณากรอกอีเมล์Invalid format. กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง

เอกสารสำหรับบุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • ใบอนุญาติขับขี่รถยนตร์
 • บุคคลค้ำประกัน
 • เงินมัดจำ
 • Visa Pass สำหรับชาวต่างชาติ

ขั้นตอนการเช่ารถ

 • เลือกประเภทรถที่ต้องการเช่า
 • โอนเงินค่ามัดจำจอง
 • ยื่นเอกสารประจำตัวของผู้เช่า
 • กรอกสัญญาการขอเช่ารถ
 • ตรวจเซ็นรับประเมินสภาพรถ ก่อนการเช่า
 • ชำระค่าเช่า ตามจำนวนวันที่ต้องการเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตร

การโอนเงินมัดจำ

 • ธนาคารกสิกรไทย สาขานครศรีธรรมราช
  เลขที่ 1731032080 กระแสรายวัน ชื่อ ณรงค์ชัย สุทธิกาญจน์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช
  เลขที่ 5532751915 ออมทรัพย์ ชื่อ ณรงค์ชัย สุทธิกาญจน์

 • ธนาคารธนชาติ สาขา ท่าวัง (นครศรีธรรมราช)
  เลขที่ 7216008929 ออมทรัพย์ ชื่อ ณรงค์ชัย สุทธิกาญจน์

 • ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน (นครศรีธรรมราช)
  เลขที่ 4870268515 ออมทรัพย์ ชื่อ หจก.เอ็น อาร์ ซี ทัวร์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช
  เลขที่ 5532751949 ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อาร์ ซี ทัวร์

 • กรณีโอนเงินผ่านธนาคารเป็นค่าจองรถล่วงหน้า กรุณาเก็บสลิปการโอนเงินไว้
  หรือสำเนา (ถ่ายรูป,ถ่ายเอกสาร) ส่งมาที่ FAX: 075-314320
  หรือสแกนส่ง Email: chaicarent@gmail.com, Line: nrc.tour